Kategori 'shopping'

mules!


Nu vill jag visserligen vagt minnas att vi övergav dem förra gången åtminstone delvis för att de är hopplösa att gå i. Om så är fallet kan de fylla funktionen att friska upp minnet.