Kategori 'film'

mer 90210-generationen

Kolla det här, ur en artikel (ur Magazine of Cultural Studies) om unga människor som reklamkonsumenter.

”These critical skills seem to arise out of an unprecedented intimacy with the cultural form of television comercial. No other generation has been so imbued with the meanings produced by quick edits, long, shots zooms, by particular lighting codes and combinations of sound. The young have a unique mastery of the grammar of the commercial”

Nyckeln till 90210 är att den också behärskar reklamens grammatik och att det inte går skarpa gränser mellan reklam och underhållning (och konst, enligt artikeln).

Och när vi ändå är inne på det här igen. När jag gick igenom post-itsen hittade jag inte bara det här utan också det här: ‘Adults are able to handle 1.7 channels at the same time, whereas kids can handle 5.4 channels at the same time (and still understand what they’re reading, watching, playing or hearing). This is one of the main reasons why they adapt trends quicker – simply because they’ve established a hunger for trends (and news).’

ps. Jag hade blandat ihop DEMO-datumen. Redan igår fanns den att köpa, så köp och läs min cigarettartikel!