Kategori 'fashion rethorics'

75 år

Brita Åkerman om skillnaderna i hur traditionellt manlig respektive kvinnlig konsumtion betraktas, en situation som verkar vara identisk med den som uppstod i samband med SvD:s artikelserie om masskonsumtion. Skillnaden är att SvD-serien publicerades för någon månad sedan. Åkermans artikel är från 1932.

ps. (ps-tillägg har blivit min nya ursäkt för att slippa dra ner på teman jag vill behandla när jag försöker skriva kortare inlägg?) Jag vet att jag tjatar er döva om den där artikelserien men jag tycker den gör det så tydligt hur lite kunskap, eller ens reson, den aktuella konsumtionsdebatten innehåller. Utöver perspektivet manligt/kvinnligt så gav den ju prov på de ständigt förekommande helt ounderbyggda uppfattningarna om att det finns en konkret skillnad mellan ”vanlig” konsumtion och ”överkonsumtion”. Som vanligt genom att ignorera att det är omöjligt att sätta en fast gräns för vad termen behov innebär.

(Jag har glömt var jag hittade själva illustrationerna. Googlade säkert på ”30s fashion” eller något annat lika enkelt)