skövla eller krama/karma

Det verkar vara ett så enkelt val: att skövla eller att krama träd.  Att bära mink eller att bära får. Hur blev det så?

På Rodeo gjorde Karolina en intervju med Filippa och Emma där svaren, men inte frågorna,  snuddar vid den kanske mest intressanta aspekten av fårskinnspälsens position i vårt kulturella, och numera modemässiga, medvetande.

Emma säger till exempel om sin fårpäls: ”Det är skönt när man har pälsen på insidan (tydlig metafor!), som det brukar vara på fårskinn. Där gör den faktiskt nytta.” och ”minkpäls signalerar att bäraren tror sig vara naturens härskare. Fårskinnspäls känns mer sympatiskt på så sätt, vilket jag tror ligger i tiden.”

Jag vet inte om jag tror det ligger i tiden, även minkpälsen är stark just nu (i vinter gick pälspriserna upp med 35% som följd av den enorma efterfrågan).  Men känslan är förstås helt riktig. Hippies bär fårskinn, inte päls.  Det är lite bisarrt, självklart är det stor skillnad på hud från djur vi äter och hud från djur som bara blir päls, men ingen skulle väl säga att ens läder och päls är något annat än gradskillnader.

Hej alla ni som var originalhippies, hur tänkte ni?

Leave your Comment